สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี
การรวมตัวของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว คือ โรงแรม รีสอร์ท ภัตตาคาร ร้านอาหาร บริษัททัวร์ และร้านขายของที่ระลึก สร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการให้ การผู้สนับสนุนพัฒนา ต่อไปแบบยั่งยืน
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี
การรวมตัวของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว คือ โรงแรม รีสอร์ท ภัตตาคาร ร้านอาหาร บริษัททัวร์ และร้านขายของที่ระลึก สร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการให้ การผู้สนับสนุนพัฒนา ต่อไปแบบยั่งยืน
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี
การรวมตัวของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว คือ โรงแรม รีสอร์ท ภัตตาคาร ร้านอาหาร บริษัททัวร์ และร้านขายของที่ระลึก สร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการให้ การผู้สนับสนุนพัฒนา ต่อไปแบบยั่งยืน

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว

จังหวัดอุบลราชธานี

การรวมตัวของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว คือ โรงแรม รีสอร์ท ภัตตาคาร ร้านอาหาร บริษัททัวร์ และร้านขายของที่ระลึก สร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการให้การผู้สนับสนุนพัฒนา ต่อไปแบบยั่งยืน

 

อุบลราชธานี เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทย ทั้งยังเป็นตำบลที่ตั้งของเส้นเวลาหลักของประเทศ ที่เส้นแวง 105 องศาตะวันออก โดยเป็นจังหวัดแรกที่ได้เห็นดวงอาทิตย์ก่อนพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ

 

ข่าวสารและบทความ ที่น่าสนใจทั่วไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ