สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

เปิดตัว "น้ำตกปากคาบสามทวน" (ประดาบสามทวน)
 
 
ที่ตั้งตระหง่านอยู่ชายขอบในป่าลึกติดเขตชายแดนไทยและกัมพูชา ซึ่งเป็นน้ำตกที่เป็นต้นกำเนิดของลำน้ำลำโดมใหญ่ที่ไหลไปรวมกับแม่น้ำมูล ในจังหวัดอุบลราชธานี
.
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม ร่วมกับ กองร้อยทหารพราน ที่ 2310 กรมทหารพรานที่ 23 ร่วมแผนบินเฉพาะกิจในการลาดตะเวนและสำรวจบริเวณพื้นที่ป่าฝั่งตะวันตกของพื้นที่ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม ในภารกิจการสำรวจครั้งนี้เราได้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ในผืนป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมที่มีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วพื้นที่ และภาพมุมสูงเมื่อมองจากเฮลิคอปเตอร์ทำให้เราเห็นถึงความสวยงามของน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่า ‘น้ำตกปากคาบสามทวน