สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

สมาคมฯ ร่วมงาน “ฮักแพงรวมใจ ไทย – ลาว ทัวร์ ประจำปี 2023”

 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายศักดา พิริยะกิจไพบูลย์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ น.ส.นลินทิพย์ น้อยวงศ์ อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรมสมาคมฯ มัคคุเทศก์ เดินทางไปร่วมงานฟุตบอล 7 คน กระชับมิตร ไทย – ลาว และ มอบอุปกรณ์กีฬา และ อุปกรณ์การเรียน พร้อมงานเลี้ยงปีใหม่ ไทย-ลาว ณ นครปากเซ แขวงจำปาสัก

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 น.ส.นลินทิพย์ น้อยวงศ์ อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายกิจกรรมสมาคมฯ และ มัคคุเทศก์ นายมาโนช ชาญนรา ผู้ประสานงานสมาคมฯ เดินทางร่วมกับ นายอัครวุฒิ ธิมาทา นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง อุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะ รถเช่า บริษัททัวร์ มัคคุเทศก์ จาก จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย เข้าไปนครปากเซ เพื่อร่วมกระชับความสัมพันธ์ในภาคการท่องเที่ยวของภาคเอกชน กับ แผนกแถลงข่าว วัฒนธรรม และ ท่องเที่ยว แขวงจำปาสัก โดยมีการมอบอุปกรณ์กีฬา และ อุปกรณ์การเรียน ให้แก่โรงเรียนประถมสมบูรณ์โนนหิน เมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก

ช่วงบ่ายมีกิจกรรม การแข่งขันฟุตบอล 7 คน กระชับมิตร ระหว่างทีมท่องเที่ยว ไทย-ลาว กับ แผนกแถลงข่าว วัฒนธรรม และ ท่องเที่ยว แขวงจำปาสัก (แขนงท่องเที่ยว) ณ สนามบอลโพนงาม 

หลังจากนั้นช่วงเย็น มีกิจกรรมเข้าร่วมงานเลี้ยงทั้งสองฝ่าย ไทย-ลาว ซึ่งถือว่าเป็นงานร่วมฉลองปีใหม่ มีการจับฉลากของขวัญปีใหม่ โดยแขวงจำปาสักมีหลายๆ ฝ่ายในภาคเอกชนมาร่วมงานมากมาย ทั้ง บริษัททัวร์ ร้านอาหาร ร้านของที่ระลึก และ มัคคุเทศก์ โดยเปิดงานฝ่ายจำปาสัก โดยท่านบุญนำในส่วนของตัวแทนบริษัททัวร์กล่าวความรู้สึกถึงมิตรภาพ

จากนั้นเป็นการกล่าวของ จังหวัดอุบลราชธานี นายอัครวุฒิ ธิมาทา นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง อุบลราชธานี กล่าวถึงการจัดงานกระชับมิตรภาพในครั้งนี้ เป็นปีที่ 6 โดยในปีนี้ได้ฝ่ายจำปาสัก เป็นสถานที่จัดงาน ซึ่ง 2 หลังหลังสุดได้ไปแข่งขันที่ อุบลราชธานี และในครั้งต่อไปค่อยว่ากันอีกครั้ง หลังจากนั้นร่วมรับประทานอาหาร จับฉลากของขวัญปีใหม่ ร่วมสนุกสนาน ได้เวลาสมควร ปิดงานพบกันใหม่ครั้งหน้า.

ข่าว/ภาพ : มาโนช ชาญนรา