สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก สมัครเข้าร่วมเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (CF-Hotels)

การท่องเที่ยวเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก สมัครเข้าร่วมเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( CF - Hotels)
☄️ เนื่องจากภาวะเรือนกระจกเป็นปัญหาระดับโลกที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ทำให้หลายประเทศมีการผลักดันธุรกิจและอุตสาหกรรมให้ดำเนินกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้ลดน้อยลง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะที่เป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ได้จัดทำ🌏💚 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการโรงแรม ที่พักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
📝 โดยการสร้างฐานข้อมูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ที่พักในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ (www.cf-hotels.com) 📍และยังเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก ในการเข้าสู่ตลาดนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม🌏 🍃

♦️สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้- 30 เมษายน 2566🔥🔥
♦️ ผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก ที่สนใจสมัครสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วม ผ่านลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ ✨ https://cf-hotels.com/post/34

 

 

ที่มา https://iok2u.com/news/news-etc/230430-cf-hotels