สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง "การจัดทำบันทึกเหตุการณ์สำคัญของท้องถิ่น"

 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง "การจัดทำบันทึกเหตุการณ์สำคัญของท้องถิ่น" ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ ห้องริมธาร โรงแรมกิจตรง วิลล์ รีสอร์ท อุบลราชธานี 
 
ในงานท่านจะได้พบกับวิทยากรผู้มีความชำนาญ ในการบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญระดับประเทศ นอกจากนี้ท่านยังจะได้เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพเหตุการณ์สำคัญจากช่างภาพมืออาชีพของจังหวัดอุบลราชธานี
สิ่งที่ท่านจะได้รับในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้
✍️ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
✍️ ฟรี เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
✍️ เทคนิคในการถ่ายภาพจากช่างภาพมืออาชีพของจังหวัดอุบลราชธานี
✍️ ฟรี อาหารว่างและเครื่องดื่ม
 
รับจำนวนจำกัดเพียง 80 ท่าน เท่านั้น ท่านใดสนใจสามารถลงชื่อใต้โพสต์ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.อุไรวรรณ แสงทอง ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 0983253740