สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมงาน “เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ”

 

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมงาน “เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ” ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8 - 12 มีนาคม 2566 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงประเพณี ศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิต ของชน 4 เผ่า คือ เผ่าลาว เขมร กูย และเยอ มีการแสดงนิทรรศการภาพวาดศิลปะการแสดงสาธิตการวาดภาพของศิลปินในท้องถิ่น การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP