สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ

เมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายศักดา พิริยะกิจไพบูลย์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางศิริรัตน์ เด่นวรพงษาสุข ที่ปรึกษากรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมด้วย นายณัฐพล จำปาเทศ เลขานุการสมาคมฯ นายเด่นชัย ซ้อมวงศ์ นายทะเบียนสมาคมฯ นางขนิษฐา พระอารักษ์ กรรมการกลางสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานส่งเสริมการขายและการตลาด ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ โดย นายวรพันธ์ ชำนิยันต์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงข้ามภูมิภาค ระหว่างภาคใต้ฝั่งอันดามันกับทางภาคอีสาน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมากขึ้น และเพื่อเป็นการกระตุ้นผลักดันให้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวรวมถึงชุมชนให้ได้มากที่สุด สำหรับการเดินทางมีความสะดวกสบายมากขึ้น ด้วยทางสายการบินนกแอร์ได้เส้นทางมีเส้นทางบินตรงอุบลราชธานี – ภูเก็ตทำการบิน ในทุกวันศุกร์ และวันอาทิตย์ อีกทั้งประกอบด้วนนโยบายการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้เดินทางมาท่องเที่ยวให้มากขึ้นในเวลา 10.30-12.30 น. ณ ลานลูกยางลิ่วลม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดอุบลราชธานี
งานส่งเสริมการขายและการตลาด "ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ" โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต กำหนดจัดให้มีงานส่งเสริมการขายและการตลาด "ภูเก็ตเด็ดทั้งเกาะ" ขึ้นระหว่างวันที่ 7- 10 กรกฎาคม 2565 ณ ยานลูกยางลิ่วลม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาชา จังหวัดอุบลราชธานี