สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

การต่ออายุใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 
เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่ใบอนุญาตกำลังจะหมดอายุ และต้องการต่ออายุ สามารถยื่นต่ออายุพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่กำหนด ได้ที่สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา 6 แห่ง และ 1 สาขาย่อย ทั้งที่สาขา และทางไปรษณีย์ (อีเมล) ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถติดต่อสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาตามพื้นที่ ได้ตามช่องทางติดต่อ ดังนี้
.
1️⃣สาขากรุงเทพมหานคร
📞โทร. 0-2141-3283, 0-2141-3298, 09-5992-4733, 09-9210-2035
📧อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
.
2️⃣สาขาภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)
📞โทร. 0-3300-4450 กด 1, 3
📧อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
.
3️⃣สาขาภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
📞โทร. 0-5320-4485, 0-5320-4602
📧อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
.
4️⃣สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา)
📞โทร. 0-4424-8740
📧อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
.
5️⃣สาขาภาคใต้เขต 1 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
📞โทร. 0-7795-3066
📧อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
.
◾️สาขาย่อยหาดใหญ่
📞โทร. 0-7485-6005 -6
.
6️⃣สาขาภาคใต้เขต 2 (จังหวัดภูเก็ต)
📞โทร. 0-7668-1065 กด 1
📧อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
.