สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับผู้บริหาร ประจำปี 2565 (MICE City Summit 2022)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายศักดา พิริยะกิจไพบูลย์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับผู้บริหาร ประจำปี 2565 (MICE City Summit 2022) โดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือ สสปน. ภายใต้หัวข้อ “การบริหารการจัดการโครงการเมกะโปรเจ็คของภูมิภาคตะวันออก” เพื่อแสดงศักยภาพความพร้อมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมไมซ์ของพื้นที่ภาคตะวันออก กระจายรายได้เชื่อมโยงไปยังทุกภูมิภาค ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความร่วมมือระหว่างผู้บริหารจังหวัดจาก 10 เมืองไมซ์ และ 8 เมืองที่มีศักยภาพในประเทศไทย รวมถึงผู้นำจากภาคเอกชนสร้างประสบการณ์เส้นทางไมซ์ใหม่ที่พร้อมต้อนรับนักเดินทางไมซ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2565 ณ สวนนงนุช เมืองพัทยา จ.ชลบุรี