สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

บรรยายพิเศษ "หลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (PDPA)"
 
กรมการท่องเที่ยวขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ "หลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (PDPA)" ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
 
.