สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

กลุ่มสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี

29683816 1809060875826942 2944101254210519040 n

สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี แยกกลุ่มตามประเภทธุรกิจ 10 กลุ่ม ดังนี้

1 ธุรกิจประเภทท่องเที่ยว จัดทัวร์ มีรถเช่า จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน รถไฟ ได้แก่               

2 ธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอร์ท ห้องพัก ห้องประชุม ห้องสัมมนา จัดเลี้ยง

3 ธุรกิจประเภทร้านอาหาร และ เครื่องดื่ม

4 ธุรกิจประเภทรถเช่า  รถตู้ VIP รถแท็กซี่บริการ

5 ธุรกิจประเภทร้านค้า สินค้าที่ระลึก ของฝากเมืองอุบล

6 ธุรกิจประเภทสถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง พักผ่อน เหมาะกับการเที่ยวชม

7 ธุรกิจประเภทร้านจำหน่ายเสื้อกีฬาทุกชนิด และ สถานที่ออกกำลังกาย

8 ธุรกิจประเภทนวดแผนโบราณ นวดสปา นวดน้ำมัน

9 ธุรกิจประเภทรับซักผ้า มีทั้งหมด   1 ราย

10 ประเภทส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

--------------------------