สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ฤดูฝนท่องเที่ยว อุบลราชธานี ชมน้ำตก

ฤดูฝนท่องเที่ยว อุบลราชธานี ชมน้ำตก ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอยู่แทบอำเภอชายแดน เพราะภูมิประเทศของอุบลราชธานี สูงทางด้านทิศตะวันตก ลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก ดังนั้น ห้วย ลำน้ำ แม่น้ำ จะไหล ลงไปสู่แม่น้ำโขง 

ฤดูฝน อุบลราชธานี ตั้งแต่ มิถุนายน – กรกฎาคม –สิงหาคม – กันยายน จะมีน้ำตกให้ชม พอเข้าฤดูหนาว ปริมาตรน้ำจะเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆ จนถึง ธันวาคม น้ำจะหมด น้ำตกก็จะมีให้ชมน้อยมาก

รายชื่อน้ำตก ตามอำเภอต่างๆ มีดังนี้

 

#อุบลราชธานี #มวนคักคักฮักอุบล #สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี