สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

เข้าคาราวะแสดงความยินดี กับนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ คนใหม่

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี และ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายศักดา พิริยะกิจไพบูลย์ นายกสมาคมฯ นางสาวสุรีย์พร สร้อยเพชร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ ร่วมด้วย นายสมศักดิ์ โชติประดิษฐ์ ที่ปรึกษากรรมการสมาคมฯ นายณัฐพล จำปาเทศ เลขานุการสมาคมฯ นายสุพศิน สุโภภาค อุปนายกสมาคมฯ นางสาววิสสุตา เผือกโพธิ์ทอง อุปนายกสมาคมฯ นางสาวนลินทิพย์ น้อยวงศ์ อุปนายกสมาคมฯ นางขนิษฐา พระอารักษ์ กรรมการกลางสมาคมฯ นางชงโควรรณ พรรณพานิช และ นายกรกรรณกฤณ์ โฆษิตภูมิอมรกุล สมาชิกสมาคมฯ ได้เข้าคาราวะ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้มารับตำแหน่งผู้ว่าราชการฯ คนใหม่ ณ ห้องเจ้าคำผง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
 
โดยนายศักดา พิริยะกิจไพบูลย์ นายกสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ ได้แสดงความยินดีต้อนรับท่านผู้ว่าฯ พร้อมทั้งได้ฝากท่านผู้ว่าราชการฯ นายชลธี ยังตรง ให้ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัด เพราะการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 มาเป็นระยะ 2-3 ปี และมาในปี 2565 ก็มาได้ผลกระทบจากภาวะน้ำท้วมจังหวัดอุบลราชธานี อีกรอบซึ่งรุนแรงกว่าปี 2562 ทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ร้านของฝาก และพนักงานด้านการท่องเที่ยว ที่ต้องหยุดงานเป็นระยะยาว ในปัจจุบันนี้บางร้านยังไม่สามารถเปิดให้การบริการได้ ขอฝากให้ท่านผู้ว่าฯ ช่วยดึงงานใหญ่ๆ ไม่ว่างานภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน ให้มาลงที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว สนับสนุนการส่งเสริมถนนคนเดินในตัวเขตเมือง สนับสนุนให้มีรถรางท่องเที่ยวในเขตตัวเมืองเก่าของเมืองอุบลฯ ท่องเที่ยววัดสำคัญๆ ในเขตเมืองเก่า
 
นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้กล่าวขอบคุณ และ ให้กำลังใจภาคการท่องเที่ยว โดยรับการนำเสนอของภาคการท่องเที่ยว นำเข้าไปปรึกษา ประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การท่องเที่ยวของจังหวัดได้กลับมาหลังจากสภาวะน้ำท้วมผ่านพ้นไปและฤดูการท่องเที่ยวกำลังเข้ามา.
ข่าว .... มาโนช ชาญนรา
ภาพ ... วัชระ ส่งศรี