สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ร่วมประชุม ในการจัดงาน “เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ประจำปี 2565”

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 นายศักดา พิริยะกิจไพบูลย์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมประชุม ในการจัดงาน “เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ประจำปี 2565” โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม และมีอีกหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ วัดพระธาตุหนองบัว ในเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

การประชุมในครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องการจัดงานเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ซึ่งทางจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งออกมาเพื่อจัดงานนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่พลาดจากการได้ไปเที่ยวชมงานประเพณีแห่เที่ยวระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 และพลาดจากการแสดงเทียนที่ได้รับรางวัลเมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2565 ที่บริเวณทุ่งศรีเมือง และเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดให้ต่อเนื่อง เพิ่มจำนวนวันพักในอุบลราชธานีเพิ่มขึ้น ให้นักท่องเที่ยวได้มาใช้จ่ายเพิ่ม สร้างรายได้และเพิ่มเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี

ในการจัดงานเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ระหว่างวันที่ 19-31 กรกฎาคม 2565 ณ วัดพระธาตุหนองบัว ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันขึ้นชื่อของจังหวัดอยู่แล้ว มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากราบไหว้พระธาตุหนองบัวตลอด เหมาะสมในการจัดแสดงต้นเทียน จำนวนต้นเทียนที่เข้าร่วมมาแสดงครั้งนี้มีทั้งหมด 7 วัด ทั้งประเภท แกะสลัก ติดพิมพ์ โบราณ วัดที่เข้าร่วม ดังนี้

1 วัดพระธาตุหนองบัว ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่

2 วัดพลแพน ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่

3 วัดใต้ท่า ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง

4 วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง

5 วัดทุ่งศรีอุดม ประเภทเทียนโบราณ ขนาดใหญ่

6 วัดสว่างวีระวงศ์ ประเภทเทียนโบราณ ขนาดใหญ่

7 วัดกันทรารมย์ ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก

ในงานจะมีการจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าของชุมชน มีกิจกรรมการแสดงดนตรีในสวนของสถานบันการศึกษา ซึ่งการแสดงจะมีวันศุกร์และเสาร์ เท่านั้น จำนวน 5 วัน คือ

วันเปิดงานที่ 19 กรกฎาคม 2565 การแสดงดนตรีในสวนของ มทบ. 22

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 การแสดงดนตรีในสวนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 การแสดงดนตรีในสวนของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 การแสดงดนตรีในสวนของโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 การแสดงดนตรีในสวนของโรงเรียนมารีนิรมลอุบลราชธานี

ฝ่ายจัดงานจะได้จัดสถานที่ให้นักท่องเที่ยว ได้นั่งชม นั่งฟัง การแสดงดนตรีในสวนในครั้งนี้ ซึ่งจะมีต้นเทียนเมืองอุบลฯ รายล้อม งานจัดระหว่างวันที่ 19-31 กรกฎาคม 2565 พิธีเปิดงาน “เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ประจำปี 2565” ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

งาน “เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ประจำปี 2565” จะเริ่มเวลา 09.00 – 20.00 น. ณ วัดพระธาตุหนองบัว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ของทุกวันที่จัดงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุบลราชธานี 045-243 770