สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาเชิงปฏิบัติการในงาน Thailand Tourism Congress: Inclusive Tourism Edition “Tourism for ALL”

 

“…ทำเมืองที่ผู้พิการ..เที่ยวได้ เท่ากับสร้างเมืองที่เราทุกคน..อยู่ได้…’’ เมื่อเรื่องการปรับปรุงเมืองท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับทุกคนและแนวโน้มพฤติกรรมครอบครัวนักท่องเที่ยวคือสิ่งที่เราต้องเข้าใจ

ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในงาน Thailand Tourism Congress: Inclusive Tourism Edition “Tourism for ALL”
ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/TTCayutthaya

ฟังปาฐถาพิเศษโดย

- รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

- คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา

- นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

- คุณกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล

- ผศ.ดร ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

และคุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)