สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

thzh-CNenkmlovi

ห้องอาหาร สามชัยไก่ย่าง

 

ห้องอาหาร สามชัยไก่ย่าง 045-209 118

http://www.samchai-group.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87/