สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

สมาชิกเลขที่ 092 สวนสัตว์อุบลราชธานี

 

สมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มธุรกิจประเภทสถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง พักผ่อน เหมาะกับการเที่ยวชม ได้แก่ 

6.1 สวนสัตว์อุบลราชธานี 045-252 761

6.2 ศูนย์การค้าอุบลสแควร์                                                     045-314 779