สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

น้ำตกแซใหญ่ ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

น้ำตกแซใหญ่ น้ำตกแสนสวยที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงของอำเภอโพธิ์ไทร โดยน้ำตกนั้นอยู่ในภายในเขตพื้นที่ของบ้านนาขาม ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ
สำหรับตัวน้ำตกนั้นมีความสูงประมาณ 8-10 เมตร ขึ้นอยู่กับระดับน้ำ กว้าง 7 เมตร น้ำตกแซใหญ่มีต้นน้ำมาจากภูเพและไหลลงสู่ลำห้วยละทุง น้ำตกแซใหญ่ จะมีน้ำมากในช่วง เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่ง #โพธิ์ไทรฮักแพง