สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ภูอ่าง ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ภูอ่าง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของตำบลหนองนกทา ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านหลักเขต หมู่ที่ 9 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในทุกๆ ช่วงหน้าฝน คือ ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม - ต้นเดือนตุลาคม พื้นที่ทั่วไปจะพบได้ว่ามีอ่างน้ำขนาดน้อยใหญ่กระจายอยู่รอบๆ บริเวณซึ่งเป็นที่มาของชื่อภูอ่าง บางหลุมมีขนาดใหญ่ลึก 2 – 3 เมตร ในหน้าฝนในหลุมต่างๆ จะมีน้ำอยู่เต็ม ด้านบนภูอ่างเป็นสำนักสงฆ์ มีป่าธรรมชาติ, ถ้ำพระ เเละจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของตำบลหนองนกทา

เทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ที่อยู่ : 49 หมู่่ที่ 13 เทศบาลตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ : 045-429346
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Line ID: - FB: NongnokthaMunicipality